பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்கள்
நூதனசாலை   உள்நாடு  வெளிநாடு  கூட்டங்கள் 
சிறுவர் வயது
வந்தோர்
சிறுவர் வயது
வந்தோர்
பாடசாலை
மாணவர்கள்
ஆசிரியர்கள்
ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா ரூபா

தேசிய நூதனசாலை வளாகம்

(கொழும்பு தேசிய நூதனசாலையும் தேசிய
இயற்கை விஞ்ஞான நூதனசாலையும்)

20/- 35/- 300/- 600/- 10/- 20/-

ஒல்லாந்து நூதனசாலை

10/- 20/- 300/- 500/- 5/- 15/-


சுதந்திர ஞாபகார்த்த நூதனசாலை

5/- 10/- 150/- 300/- 5/- 10/-


கண்டி தேசிய நூதனசாலை

10/- 20/- 300/- 500/- 5/- 15/-


இரத்தினபுரி தேசிய நூதனசாலை

10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-

அனுராதபுரம் சன நூதனசாலை

10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-

காலி தேசிய நூதனசாலை

10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-

காலி தேசிய சமுத்திர நூதனசாலை

10/- 20/- 150/- 300/- 5/- 15/-


* சகல பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்களும் இலங்​கை ரூபாவில் உள்ளன

* மேலே குறிப்பிட்ட பிரவேசப் பத்திர கட்டணங்கள் 2015.02.18 இலிருந்து செல்லுபடியாகின்றன

 

*  

140 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த கொழும்பு தேசிய நூதனசாலைக் கட்டிடத்தில் 2014 ம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 15 ம் திகதி முதல் மேற்கொள்ளவுள்ள புனரமைப்பு வேலைகள் காரணமாக புராதன வரலாற்று மேடைப்பிரிவு, அனுராதபுர யுக மேடைப்பிரிவு, யுத்த ஆயுதங்கள் மேடைப்பிரிவு என்பன இத்தினத்திலிருந்து மீண்டும் மறு அறிவித்தல் அறிவிக்கும் வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதை அறியத்தருகின்றேன்.

ஏனைய கண்காட்சி மேடைப்பிரிவுகள் வழமை போல் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அசௌகரியங்களுக்காக தேசிய நூதனசாலைகள் திணைக்களம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது.