බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


ලංසු සඳහා ආරාධනයයි
ලියන ලද්දේ Museum Department   

පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ  කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනවලට ලංසු.....

තව දුරටත් කියවන්න...
 
පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේ පුරප්පාඩු

පොළොන්නරුව තාක්ෂණ උරුම .........

තව දුරටත් කියවන්න...
 
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2018 පෙබරවාරි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:38



ජාතික දින
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ.....

අවසන් යාවත්කාලීනය 2019 ජනවාරි 30 වෙනි බදාදා, 09:06
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2020 ජනවාරි මස01 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී...................... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:48

2020 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන ජනවාරි මස01වන බදාදා  දින ...

අවසන් යාවත්කාලීනය 2020 ජනවාරි 28 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:22
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ශ‍්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය හා එක්ව පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 දෙසැම්බර් 18 වෙනි සදුදා, 04:52



ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රදර්ශනයක් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී.................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:08
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL