බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


ලංසු සඳහා ආරාධනයයි
ලියන ලද්දේ Museum Department   

පොළොන්නරුව පුරාණ තාක්ෂණ  කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනවලට ලංසු.....

තව දුරටත් කියවන්න...
 
පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේ පුරප්පාඩු

පොළොන්නරුව තාක්ෂණ උරුම .........

තව දුරටත් කියවන්න...
 
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2018 පෙබරවාරි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:38ජාතික දින
නිදහස් කෞතුකාගාරය නැරඹීම නොමිලේ.....

අවසන් යාවත්කාලීනය 2019 ජනවාරි 30 වෙනි බදාදා, 09:06
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2018 ජනවාරි මස 2 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී...................... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:48

2018 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන ජනවාරි මස 2 වන අඟහරුවාදා දින ...

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:16
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ශ‍්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය හා එක්ව පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 දෙසැම්බර් 18 වෙනි සදුදා, 04:52ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රදර්ශනයක් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී.................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2018 ජනවාරි 04 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:08
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL