බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනයක් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූලි 07 වෙනි සිකුරාදා, 04:50

කෞතුකාගාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු 2017 ජූලි මස..............

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූලි 07 වෙනි සිකුරාදා, 07:56
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:28

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2017 මැයි මස 18 වන දින රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී.......................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:34
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ ....... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 03:45

සංරක්ෂණමය අළුත්වැඩියා සඳහා ඕලන්ද කෞතුකාගාරය වසා තැබේ .......

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූනි 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:21
තව දුරටත් කියවන්න...
 
පොලිතින් සහ නොදිරන කසලවලින් තොර කලාපයක්... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 මැයි 05 වෙනි සිකුරාදා, 04:11

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර පරිශ‍්‍රය පොලිතින් සහ නොදිරන කසලවලින් තොර කලාපයක්........

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 මැයි 12 වෙනි සිකුරාදා, 02:34
තව දුරටත් කියවන්න...
 
මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනයා සඳහා පී.ඩී.එෆ් (PDF) ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 මාර්තු 31 වෙනි සිකුරාදා, 07:02සංරක්ෂණය කිරීමෙන් පසු මහනුවර ජාතික කෞතුකාගාරය මහජනයා සඳහා නැවත විවෟත..........

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අප්‍රේල් 07 වෙනි සිකුරාදා, 07:33
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL