බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය .......... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 මාර්තු 17 වෙනි සිකුරාදා, 06:59නිල් තල්මසාගේ අස්ථි පද්ධතිය ප්‍රදර්ශනය සඳහා ..........

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 මාර්තු 17 වෙනි සිකුරාදා, 08:13
තව දුරටත් කියවන්න...
 
සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව.... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 පෙබරවාරි 08 වෙනි බදාදා, 07:54

 

කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සියලුම මැදිරි නැරඹීමට මහජනතාවට අවස්ථාව

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 පෙබරවාරි 08 වෙනි බදාදා, 08:07
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2017 ජනවාරි මස 2 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී...................... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජනවාරි 03 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:04

 

2017 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2017 ජනවාරි මස 2 වන සඳුදා දින ...

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජනවාරි 04 වෙනි බදාදා, 08:41
තව දුරටත් කියවන්න...
 
කෞතුකාගාරයට වසර 140 ක්........ පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2016 දෙසැම්බර් 29 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:40


ඉපැරණි පුරාවිද්‍යා ස්මාරකයක් වන කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාර..........................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජනවාරි 03 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:50
තව දුරටත් කියවන්න...
 
On-site Technical training Programme පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2016 නොවැම්බර් 04 වෙනි සිකුරාදා, 09:29


On-site Technical training Programme (OTTP) Sri Lanka............

අවසන් යාවත්කාලීනය 2016 නොවැම්බර් 04 වෙනි සිකුරාදා, 10:16
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL