බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


2016 ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2016 මැයි 17 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:52

imd-2016

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දින සැමරුම 2016 මැයි මස 18 වන දින මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරයේ දී.......................


අවසන් යාවත්කාලීනය 2016 මැයි 26 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:37
තව දුරටත් කියවන්න...
 
2016 ජනවාරි මස 1 දා ...................... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2016 පෙබරවාරි 26 වෙනි සිකුරාදා, 06:04
2016-front

2016 ජනවාරි මස 1 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී......................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2016 පෙබරවාරි 29 වෙනි සදුදා, 06:13
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ගරු ඇමතිගේ කෞතුකාගාර සංචාරය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 නොවැම්බර් 09 වෙනි සදුදා, 06:09
15-10-09-front

ගරු එස්. බි. නාවින්න මහතා කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ නිරික්ෂණ.....................

 

තව දුරටත් කියවන්න...
 
ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ 29 වන සමාරම්භක උත්සවය............ පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 ඔක්තෝබර් 30 වෙනි සිකුරාදා, 06:03

2015sep23-front

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ සංවිධානයෙන් හා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය අනුග්‍රහයෙන්.............

 

 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 නොවැම්බර් 04 වෙනි බදාදා, 08:14
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ICOM 2015 වාර්ෂික රැස්වීම් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2015 ජූනි 10 වෙනි බදාදා, 05:34
පැරීසියේ සෑම වසරකම පවත්වනු ලබන ICOM වාර්ෂික රැස්වීම

අවසන් යාවත්කාලීනය 2015 ජූනි 10 වෙනි බදාදා, 06:22
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL