බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක භාර්යාවන් පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 නොවැම්බර් 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 05:50
front-chogm-spouse

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව 2013..........................
අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 නොවැම්බර් 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:59
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 අගෝස්තු 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 04:40


ජාතික ස්වාභාවික කෞතුකාගාරයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ මැදිරිය මහජනතාව සදහා විවෘත වේ.........

අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 අගෝස්තු 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 10:08
තව දුරටත් කියවන්න...
 
අස්ථික විද්‍යා මැදිරියට මුල්ගල තැබීම...... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 ජූනි 05 වෙනි බදාදා, 10:08
front

ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයට අස්ථික විද්‍යා මැදිරියක්..........


අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 ජූනි 05 වෙනි බදාදා, 10:30
තව දුරටත් කියවන්න...
 
නව රෙදිපිළි සහ මැටි බඳුන් ප්‍රදර්ශන මැදිරි......... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 මැයි 22 වෙනි බදාදා, 08:47
front_sug6481

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා HSBC.............අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 ජූනි 12 වෙනි බදාදා, 08:18
තව දුරටත් කියවන්න...
 
හෙයියන්තුඩුවේ හස්තියාගේ අස්ථි සැකිල්ල පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2013 පෙබරවාරි 19 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:31
web-front
වසර 11 මුඑල්ලේ මහනුවර දළදා මාලිගාවේ......
අවසන් යාවත්කාලීනය 2013 පෙබරවාරි 20 වෙනි බදාදා, 04:45
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL