බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


දැයට සෙවන පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 නොවැම්බර් 16 වෙනි සිකුරාදා, 10:12

front1

“දැයට සෙවන” රුක් රෝපණ වැඩසටහනට...........අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 නොවැම්බර් 16 වෙනි සිකුරාදා, 10:30
තව දුරටත් කියවන්න...
 
දියසායමි චිත්‍ර සංරක්ෂණ වැඩමුළුව පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 ඔක්තෝබර් 02 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:22

conservation-front


දියසායමි චිත්‍ර  සංරක්ෂණ වැඩමුළුව කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සංරක්ෂණ අංශයේදී ................................. 
අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 ඔක්තෝබර් 02 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:12
තව දුරටත් කියවන්න...
 
කෘෂිකර්මය පිළිබඳ මැදිරිය විවෘත කිරීම.................. පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 මාර්තු 12 වෙනි සදුදා, 05:36
agri-front

“ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මය” පිළිබඳ ප්‍රදර්ශන මැදිරිය..............................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 ඔක්තෝබර් 09 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:17
තව දුරටත් කියවන්න...
 
"ගංකූඩුවේ කයිරාගං" සංයුක්ත තැටිය සහ කෘතිය දොරට වැඩීම........... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 පෙබරවාරි 23 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:07
deyatakirula-front

මෙවර අනුරාධපුරයේ පැවති දැයට කිරුළ 2012.........................
අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 පෙබරවාරි 24 වෙනි සිකුරාදා, 06:38
තව දුරටත් කියවන්න...
 
"උරුම-2010" ත්‍යාග සහ සහතික පත් ප්‍රදානෝත්සවය.......... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2012 පෙබරවාරි 22 වෙනි බදාදා, 04:44
uruma-web

"උරුම-2010 "...............


 


අවසන් යාවත්කාලීනය 2012 මාර්තු 01 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:22
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL