බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


සංරක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන-2017 පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 නොවැම්බර් 08 වෙනි බදාදා, 09:32ශෛලමය හා ලෝහමය ද්‍රව්‍ය සංරක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන...............

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 නොවැම්බර් 08 වෙනි බදාදා, 09:37
තව දුරටත් කියවන්න...
 
අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි විවෟත කෙරේ..... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ඔක්තෝබර් 12 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:02

 

අස්ථික, භූ, උද්භිද විද්‍යා මැදිරි  මහජනයා සඳහා විවෟත කෙරේ.......................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ඔක්තෝබර් 13 වෙනි සිකුරාදා, 03:19
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ශ‍්‍රවණාගාරය වෙන්කිරීමේ ගාස්තු පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 සැප්තැම්බර් 04 වෙනි සදුදා, 04:28

ගාස්තු සංශෝධනයන්.....

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 සැප්තැම්බර් 04 වෙනි සදුදා, 04:51
තව දුරටත් කියවන්න...
 
කස්තාන කඩුව........... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 අගෝස්තු 02 වෙනි බදාදා, 09:02ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් කස්තාන කඩුව...........

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 අගෝස්තු 08 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:47
තව දුරටත් කියවන්න...
 
රත්නපුර ජාතික කෞතුකාගාරය තාවකාලිකව..... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජූලි 25 වෙනි අඟහරුවාදා, 06:48ගොඩනැගිල්ලේ අඵත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජූලි 27 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:52
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL