බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නවතම පුවත්


ගරු ඇමතිනියගේ කෞතුකාගාර සංචාරය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2010 දෙසැම්බර් 14 වෙනි අඟහරුවාදා, 09:41

 

M-visit

 

ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිනී


 

 


 

අවසන් යාවත්කාලීනය 2010 දෙසැම්බර් 15 වෙනි බදාදා, 08:43
තව දුරටත් කියවන්න...
 
සිතුවම් ප්‍රදර්ශන ශාලාව මහජනතාවට විවෘත වේ...... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2010 ජූලි 29 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 03:47

 

News-Painting_Gallery3

අවසන් යාවත්කාලීනය 2010 දෙසැම්බර් 16 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 07:45
තව දුරටත් කියවන්න...
 
අධ්‍යාපන වැඩමුළුව පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2010 ජූලි 02 වෙනි සිකුරාදා, 04:47

Edu-NMNH1

ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරය විසින් සංවිධානය කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩ මුළුවක්.................

අවසන් යාවත්කාලීනය 2010 ජූලි 02 වෙනි සිකුරාදා, 08:47
තව දුරටත් කියවන්න...
 
සමාජ සහජීවනය උදෙසා කෞතුකාගාර පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
ලියන ලද්දේ Pooranee   
2010 ජූනි 07 වෙනි සදුදා, 07:32

 

M_day1

ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය මැයි 18 වන දින .......................


අවසන් යාවත්කාලීනය 2010 ජූනි 24 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:47
තව දුරටත් කියවන්න...
 
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන උරුම දැනුම මිනුම ප‍්‍රශ්නෝත්තර තරගාවලිය 2010.
තව දුරටත් කියවන්න...
 
<< ආරම්භය < පෙර 11 12 ඊළඟ > අන්තය >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL