பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
Latest News


கீழ் காணும் நூதனசாலைகளின் பிரவேச PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 07 July 2017 04:50

தேசிய நூதனசாலை திணைக்களத்தில் கீழ்..........

Last Updated on Friday, 07 July 2017 07:56
Read more...
 
International Museum Day-2017 PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Thursday, 01 June 2017 10:28


International Museum Day 2017 at Ratnapura National Museum.......................

Last Updated on Thursday, 01 June 2017 10:34
Read more...
 
Dutch Museum closed…… PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Thursday, 01 June 2017 03:45

As Preservation and renovation activities of the Dutch Museum.................

Last Updated on Thursday, 01 June 2017 06:21
Read more...
 
Polythene and non-decompose waste material free area PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 05 May 2017 04:11

Polythene and non-decompose waste material free area.............

Last Updated on Friday, 12 May 2017 02:34
Read more...
 
Kandy Museum reopen..... PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 31 March 2017 07:02Kandy National Museum reopen for public after...................

Last Updated on Friday, 07 April 2017 07:33
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 12