பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
Latest News


புனரமைப்பு வேலைகளுக்காக மூடப்பட்டுள்ளது PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Wednesday, 13 August 2014 04:52

புனரமைப்பு வேலைகளுக்காக மூடப்பட்டுள்ளது..................

 

Last Updated on Wednesday, 13 August 2014 07:31
Read more...
 
Inauguration ceremony of internal road ........ PDF Print மின்னஞ்சல்
ICTA ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 25 April 2014 08:42

The Inauguration ceremony of internal road development work of the Paleobiodiversity Museum Park....................

Read more...
 
Palaeobiodiversity Park PDF Print மின்னஞ்சல்
ICTA ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 25 April 2014 08:32Palaeobiodiversity Museum Park …………….
Read more...
 
January 1 st 2014 at the Museum…………….. PDF Print மின்னஞ்சல்
ICTA ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 25 April 2014 07:50


A special programme was held...............

 

 

Read more...
 
Prince Chrales visit PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Tuesday, 19 November 2013 09:30

prince charles

Royal Highness Prince Charles visited .....................

 

Last Updated on Tuesday, 19 November 2013 09:55
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 12