பதாகை
பதாகை
English (United Kingdom)Sinhala (Sri Lanka)
Latest News


Hon. Minister’s Museum visit PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Tuesday, 14 December 2010 09:41

 

M-visit

 

 

Hon. Minister of National Heritage & Cultural Affairs

Last Updated on Wednesday, 15 December 2010 08:43
Read more...
 
Refurbished Painting Gallery.............. PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Thursday, 29 July 2010 03:47

News-Painting_Gallery3

Last Updated on Thursday, 16 December 2010 07:45
Read more...
 
Educational Workshop PDF Print மின்னஞ்சல்
Museum Department ஆல் எழுதப்பட்டது   
Friday, 02 July 2010 04:47

Edu-NMNH1

National Museum of Natural History was held a educational workshop.................

 

 

Last Updated on Friday, 02 July 2010 08:47
Read more...
 
Museums for Social Harmony PDF Print மின்னஞ்சல்
Pooranee ஆல் எழுதப்பட்டது   
Monday, 07 June 2010 07:32

M_day1

 

The Department of National Museums celebrated ‘ International Museum Day 2010’ at Vakarai Maha Vidyalaya in 18 th May

 

Last Updated on Thursday, 24 June 2010 09:47
Read more...
 
தேசிய நூதனசாலைகள் திணைக்களத்தினால் ஒழுங்கு              
செய்யப்படுகின்ற 'உரிமை 2010”
Read more...
 
<< Start < Prev 11 12 Next > End >>

Page 11 of 12