බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව සේවාවන් ශ්‍රවණාගාරය වෙන්කරවා ගැනීම
දෝශය
  • JHTML::‘behaviorcalendar’ not supported.

පහත උපදෙස් මාලාව හා ඔබ එකඟ වේ නම් කරුණාකර 'ඔව්' බොත්තම ක්ලික් කර අපගේ ශ්‍රවනාගාරය වෙන් කරවා ගැනිමට අවශ්‍ය අයදුම්පත ලබාගන්න.
ජාතික කෞතුකාගාර ශ්‍රවණාගාරය ගාස්තු ගෙවා වෙන්කරවා ගැනීමට අදාළ උපදෙස් මාලාව

1
අධ්‍යාපනික හා ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සම්බන්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ, රැස්වීම් හා වැඩමුළු, ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සව, පිලිගැනීම් හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන උත්සව සඳහා දේශන ශාලාව භාවිතා කල හැකිය.
ආසන ගණන -  250 කි.

 

2

ජාතික කෞතුකාගාර ශ්‍රවණාගාරය වෙන් කිරීමේ ගාස්තු.

 


  • දිනකට (පැය 08) සඳහා
- රු.
22,000.00
  • දින ½ (පැය 04)
- රු.
12,000.00
  • පැය 01 ක් සඳහා
- රු.
5,000.00
  • වැඩිවන සෑම පැයක් සඳහා
- රු.
5,000.00
  • තැන්පත් කල යුතු මුදල
- රු.
6,000.00

3

අවම වශයෙන් උත්සවය පැවැත්වෙන දිනට සතියකට පෙර දේශන ශාලාව වෙන් කරගත යුතු අතර, ඒ සදහා වැයවන සම්පූර්ණ මුදල, සේවා ගාස්තුව හා ඇප මුදල මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම් අංශය වෙත ගෙවා මුදල් කුවිතාන්සියක් ලබා ගත යුතුය.

 


සියළුම ගෙවීම් සඳුදා සිට සිකුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා පමණි. ශ්‍රවණාගාරයට හෝ එහි භාණ්ඩයන්ට අලාභහානි සිදුවුව හොත් සංවිධායකයින් ගෙන් ඊට අදාල මුදල අයකර ගැනීම්වලින් පසුව ඇප මුදල් නිදහස් කරනු ඇත. තවද වෙන්කරන ලද දිනට නියමිත උත්සවය නොපැවැත් වුවහොත් එම මුදල්නැවත නිදහස් නොකරන අතර, ඒ සඳහා වෙනත් දිනයක් සතිදෙකක් ඇතුලත වෙන් කරගත හැකිය. එසේ නොහැකිවන්නේ නම් එම මුදලින් 25% ක් රදවා ඉතිරි මුදල නිදහස් කරනු ලැබේ.

 

4

රජයේ ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනවල හැර අනෙක් සෑම දිනකම පෙ. ව. 8.00 සිට ප. ව. 5.00 දක්වා මෙම ශ්‍රවණාගාරය වෙන්කර ගත හැකි අතර, ප.ව. 5.30 වන විට සියළුම පිරිස් කෞතුකාගාර භූමියෙන් ඉවත්ව යා යුතුය.

 

5 දේශපාලන අදහස් ප්‍රකට කෙරෙන රුස්වීම් සඳහා මෙම ශ්‍රවනාගාරය ලබානොදේ.
6

ආහාරපාන ආදිය සංවිධායකයින් විසින්ම සපයා ගත යුතු වන අතර, ඒ සදහා පහත මාලයේ වෙන් කර ඇති ස්ථානය පමණක් භාවිතා කල යුතුය.

 

7

මෙම ශ්‍රවණාගාරය පිහිටා ඇත්තේ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථානයක වන හෙයින් දුම්පානය, මත්පැන් භාවිතය ආදියෙන් වැලකිය යුතුය.

 

8

ශ්‍රවණාගාරයතුල සැලසුම් කර ඇති භාණ්ඩ හා උපකරණ අදාල ස්ථානවලින් ඉවත් කිරීම නොකල යුතුය. යම් අවස්ථාවක දී එසේ අවශ්‍ය වන්නේ නම් ශ්‍රවණාගාරය භාර නිලධාරියා සමඟ සාකච්ඡා කර ඔහුගේ උපදෙස් පරිදි එය කල යුතුය.

 

9

ශ්‍රවණාගාරය තුල සැරසිලි කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා උත්සවය පැවැත්වීමට පැයකට පෙර ශාලාව නිදහස් කල හැකි අතර, එම කාලය තුල විදුලි ආලෝකය හැරුණුවිට අනිකුත් පහසුකම් සපයනු නොලැබේ.

 

10

තම උත්සවයට අදාල සැරසිලි භාණ්ඩ හා වෙනත් ද්‍රව්‍ය සංවිධායකයින් විසින්ම සපයා ගත යුතු අතර, ඒවා ශාලාවේ පවිත්‍ර භාවයට හානි නොවන අන්දමින් භාවිතා කල යුතුය. විශේෂයෙන් බිත්ති මත හෝ පුටු මත කුරුටු ගෑම හෝ ඇණ ගැසීම හෝ වෙනත් හානි විය හැකි ක්‍රියාවන්ගෙන් වැලකිය යුතුය. උත්සවයට හෝ සම්මන්ත්‍රණයට අදාල ප්‍රධාන බැනරය (දිග අඩි 10, පළල අඩි 3 ප්‍රමාණයේ) සඳහා පමණක් වේදිකාවේ ඒ සඳහා වෙන්කර ඇති ස්ථානය භාවිතා කල හැකිය. එසේම ශාලාව තුල පන්දම් දැල්වීම්, දුම්මල ගැසීම් ආදියෙන් වැලකිය යුතුය.

 

11

සංවිධායකයින් විසින් තම උත්සව හෝ සම්මන්ත්‍රණ සඳහා බාහිරින් ගෙන්වනු ලබන උපකරණ හෝ භාණ්ඩ ඇත්නම් ඒවා උත්සවය හෝ සම්මන්ත්‍රණය අවසන්වීමත් සමඟ රැගෙන යා යුතු වන අතර, ඒවා ශ්‍රවණාගාරය තුල හෝ කෞතුකාගාර භූමිය තුල පසුව රැගෙන යාම සඳහා තබා නොයා යුතුය. යම් විධියකින් එසේ තබා ගිය හොත් ඒවා පිළිබඳ වගකීම ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නොදරනු ලබයි.

 

12

තම උත්සවය සඳහා සහභාගිවන්නන් ගෙන් කෞතුකාගාර භූමිය තුල ඇති දේපලවලට හානි සිදුවුවහොත්එහි වගකීම සංවිධායකයින් විසින් දැරිය යුතුය.

 

 
aud1   aud2   aud3
 
විමසීම්
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
දුරකතනය : 0113168981
විද්‍යුත් තැපෑල : edu_dnm@yahoo.com

හෝ
අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
කෞතුකාගාර ශ්‍රවණාගාරය
දුරකතනය : 0112667749 හෝ 0112694767 දිගුව. 272/ 230/ 231