බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
නාගයා
month
වර්ගීකරණය රාජධානිය - ඇනිමාලියා වංශය - කෝඩාටා උප වංශය - වර්ටිබ්‍රේටා වර්ගය - රෙප්ටීලියා ගෝත්රිය - ස්ක්යුමාටා කුලය - ඉලැපිඩේ ඝනය - Naja විශේෂය - N. naja දිගටි සිලින්ඩරාකාර ශරීරයක් ඇත.පැතලි හිස ශරීරයෙන් වෙන් කර හඳුනාගත හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් කෘන්තකයින්, මැඩියන්, ගෙම්බන්, කුරුල්ලන් සහ වෙනත් සර්පයින් ආහාරයට ගනියි. මෙම ආහාර රටාව මොවුන් මිනිස් ජනාවාස, වගා බිම් සහිත ගම්බද ප්‍රදේශවල හමුවීමට රුකුලක් වේ. හින්දු සංස්කෘතියට අනුව නාගයා පුද පූජා පවත්වන වස්තුවක් වේ. තවද නාගයා ශිව දෙවියන් හා සම්බන්ධ බැවින්ද ඔහු පුද පූජා ලැබීමට සුදූසු වස්තුවක් ලෙස හින්දූ ආගමිකයන් විස්වාස කරති. මොවුන් කළු, කළු දූඹුරු සහ ක්‍රීම් සුදූ පැහැ විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් මොවුන් අඩි 6ක් පමණ දිග වන අතර කලාතුරකින් අඩි 8ක් පමණ වේ. මොවුන්ගේ ඉතා වැදගත්ම සහ සිත් ඇදගන්නා සුළුම ලක්ෂණය පෙනය වේ. මෙය දේහයේ ඉදිරි පස කොටසත්ගෙල අසල වූ පර්ශු කීපයකුත් දෙපසට විහිදූවමින් කිපුණු විට දැකගත හැකිය. නාගයාගේ පෙනය පිටුපස තිත් දෙකක් වක්රද වූ රේඛාවකින් යාවී ඇති ආකාරයට වර්ණ ගැන්වී ඇත. මෙය කණ්නාඩි කුට්ටමක් ලෙස දිස් වන අතර මෙය සිංහල හෝඩියේ ‘ප’ අකුර ආකාරයට දිස්වේ. එබැවින් ලංකාවේ ගැමි ව්යසවහාරයේ මොහු ‘ප’ යනු නයා යැයිද කියයි. මොවුන්ගේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ඛෙල්ල යට පළල් වූ කළු පැහැති පටියක් දිස් වේ. මොවුන් අප්‍රේල් හා ජුනි මාස අතර බිත්තර දමයි. ගැහැණු සතා බිත්තර 10-30ත් අතර ප්‍රමාණයක් මී ගුල් හෝ වේ තුඹස්වල දමයි. දින 50කට පමණ පසු පිපිරෙන බිත්තර වලින් එලියට එන පැටවකු සෙ.මී. 20ක් පමණ දික්වන අතර උපතේ සිටම ස්වාධීනව හැසිරෙයි. ඔවුන්ට ද පූර්ණ ක්‍රි යාකාරිත්වයෙන් යුතු විෂ ග්‍රන්ථින් ඇත. ලංකාවේ සිටින උග්‍රට විෂ සහිත සර්පයන්ගෙන් කෙනෙකි. ලංකාවේ වෙසෙන පෙනයක් සහිත එකම සර්පයාද වේ.