බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
ශංඛය
month
වර්ෂ 1877 ජනවාරි 01 වැනි දින මහජනයාට විවෘත වුනූ කොළඹ කෞතුකාගාරය සිය අනන්‍යතාවය තහවුරු කරනූ වස් භාවිතයට ගත් ලාංඡන කීපයක්ම හඳුනාගත හැකිය. එංගලන්ත ආණ්ඩුවට යටත් සමයෙහි කිරීටය සහිත ලාංඡනය භාවිතයට ගෙන ඇත. 1940 ගණන් වලදී වෘත්තයක් මධ්‍යයේ දරණලාගත් නාගයෙකු දැක්වෙන ලාංඡනයත් 1980 දශකය වනවිට පහනක සංකේතයත් භාවිතා කර ඇත. 1990 දශකය මැද භාගය වන විට කෞතුකාගාර ලාංඡනය හැටියට භාවිතා කර තිබෙන්නේ ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ලේ රේඛා චිත්‍ර සටහනකි. 1970 දශකයේ දී සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කර ඇති ලාංඡනයට මූලාදර්ශය වී තිබෙන්නේ ජාතික කෞතුකාගාරයට අයත් ලේඛනගත අංක No. 36.246.18 යටතේ කෞතුක වස්තුවකි. මෙම ලාංඡනය සඳහා අවශ්‍ය රේඛා සැළසුම් නිර්මානය කර ඇත්තේ හිටපු පුරාවිද්‍යා සහකාර කොමසාරිස්වරයකු වූ කලා භූෂණ එස්.එම්. සෙනෙවිරත්න මහතා විසිනි. මෙම ශංඛය එහි මුදුනේ සිට අග කෙළවර දක්වා 2/3 ක් පිත්තලින් වසා ඒ මත මුලුමනින්ම කැටයමින් විසිතුරු කර තිබේ. මුව තබා පිඹින කොටස නෙළුම් පත්‍ර හැඩයට නිමවා තිබේ. එතැන් සිට දක්ෂිණාවෘතව දිවෙන පලාපෙති කැටයම් කළ තීරු 4 ක් වෙයි. මෙම පලාපෙති තීරු දෙකක් අතරේ ඇති සියුම් රේඛා දෙක මධ්‍යයෙහි ඉතාම කුඩාවට දමිල අක්ෂර ලියා තිබේ. මෙම ශංඛය මධ්‍යයේ දරණලාගත් නාග රූපයකි. එය ඉදිරියේ දණගසාගෙන සිටින වෘෂභ රුවකි. මෙම ශංඛයේ අග කෙළවර මකර මුවකින් නික්මෙන ගිණි දළු මෝස්තරයක ආකාරයට නිර්මාණය කර තිබේ. මුවින් නික්මෙන ගිණි දැල්ල ආරම්භයේම තම මුව පිටුපසට හරවාගෙන පියාපත් පිරිමදින ගුරුලෙකි. මුවින් නැගෙන ගිණි දැල්ල ජාලාවක් බවට පත්වනුයේ ද පියාපත් පිරිමදින ගුරුලු රූපයකිනි.