බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
හිටි බුදු පිළිමය
month
ක්‍රි.ව. 9 වන සියවසට අයත් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහටගස්දිගිලිය, ඇල්ල වැව, වෙහෙරගල සිරිසඟබෝ පුරාණ රාජමහ විහාර‍යෙන් සොයාගන්නා ලද මෙම හිටි බුදු පිළිමය උසින් සෙ.මී. 66 කි. මෙය ඝන වාත්තු ක්‍රමයට ලෝකඩාන් නිමවා රන් ආලේප කොට ඇත. මහා කරුණාව දක්වමින් සෘජු ලෙස ඉදිරියට බලා සිටින බුදුන් වහන්සේගේ මෙම රූපය ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු පිළිම අතර විශිෂ්ඨ නිර්මාණයකි. පළිඟු ගලින් නිමවූ ඇස් මේ දක්වා අවශේෂව පවතී. ලෝ සතුන් වෙත දයානුකම්පාව දක්වන අයුරින් දකුණු අත අභය මුද්‍රාවෙන් යුක්තය. දුහුල් සිවුර දකුණු උරය විවෘත වන සේ පොරවා සිටියි. මදක් උස් කළ වමතින් සිවුරු පොට පසෙකට වැටෙයි. පාද ආශ්‍රිත වූ සිවුරු කොන අමරාවතී බුදු පිළිමවල ආකෘතිය මේ කාලය දක්වා පැවැති අයුරු පෙන්වයි.