2017 ජනවාරි මස 2 දා ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී...................... මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Museum Department   
2017 ජනවාරි 03 වෙනි අඟහරුවාදා, 10:04

 

2017 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2017 ජනවාරි මස 2 වන සඳුදා දින ...

 

2017 වසරේ වැඩ කරන පළමු දිනය වන 2017 ජනවාරි මස 2 වන සඳුදා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් එදින පෙරවරුවේ දී කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී විශේෂ වැඩ සටහන් කිහිපයක් පැවැත්විනි.

එහිදී ජාතික කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂ සනුජා කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය විසින් ජාතික ධජය එසවීමෙන් අනතුරුව සියල්ලෝම ජාතික ගීය ගායනා කරන ලදි. ඉන්පසුව රණවිරුවන් ඇතුළුව දේශය වෙනුවෙන් දිවි කැප කළ සියලු දෙනා සැමරීම සඳහා විනාඩි 02 ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කළ අතර පසුව දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයන් රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව හඩ නඟා කියවන ලදි.

 

01a
02
04
07
08
09
11
27
web front
1/9 
start stop bwd fwd

අවසන් යාවත්කාලීනය 2017 ජනවාරි 04 වෙනි බදාදා, 08:41