බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් ශ‍්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය හා එක්ව
ශ‍්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය හා එක්වජාත්‍යන්තර ප‍්‍රදර්ශනයක් කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී.................

 

චීන - ශ‍්‍රී ලංකා රාජතාන්ත‍්‍රික සම්බන්ධතා ආරම්භ වී වසර 60 ක් සම්පූර්ණ වීම සැමරීම ස`දහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය, අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය  හා ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ” Gone With the Wind and Waves Maritime silk Road Chinese Cultural Relics Exhibition”  නමින් ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වේ. මසක පමණ කාලයක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම ප‍්‍රදර්ශනය 2017.12. 20 වන දින කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරයේ දී විවෘත කෙරිනි. එදින පෙරවරු 9.00 ට මෙම ප‍්‍රදර්ශනය අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඩී. ස්වර්ණපාල මහතාගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදි. මෙම අවස්ථාවට ශ‍්‍රී ලංකා චීන තානාපති ඇතුළු විශේෂ ආරාධිතයන් රැසක් සහභාගී විය.1
dsc_9683
dsc_9692
dsc_9694
dsc_9716
dsc_9721
dsc_9723
dsc_9726
dsc_9733
dsc_9734
dsc_9735
dsc_9743
dsc_9745
dsc_9752
dsc_9755
dsc_9756
dsc_9758
dsc_9767
dsc_9780
dsc_9785
dsc_9792
dsc_9794
dsc_9799
dsc_9804
dsc_9806
dsc_9809
front
maritime silk road
web-98
web-99
01/30 
start stop bwd fwd