බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් නව රෙදිපිළි සහ මැටි බඳුන් ප්‍රදර්ශන මැදිරි.........
නව රෙදිපිළි සහ මැටි බඳුන් ප්‍රදර්ශන මැදිරි.........
front_sug6481

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා HSBC.............නව රෙදිපිළි සහ මැටි බඳුන් ප්‍රදර්ශන මැදිරි

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව හා HSBC ආයතනය එක්ව සිදුකරනු ලබන කෞතුකාගාරයේ මැදිරි නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිර්මාණය වු නව ප්‍රදර්ශන මැදිරි ද්විත්වය වන රෙදිපිළි සහ මැටි බඳුන් ප්‍රදර්ශන මැදිරි දෙක 2013 මැයි මස 17 වන දින සවස 6.30 ට මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා විවෘත විය.

ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන් ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය, ශ්‍රී ලංකා මාලදිවයින් HSBC ආයතනයේ විධායක නිළධාරී පැට්‍රික් ගැල්නර්, ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් ආචාර්ය නන්දා වික්‍රමසිංහ මැතිණිය, ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය සරෝජා වෙත්තසිංහ මැතිණිය, ඇතුඑ සම්භාවනීය අමුත්තන් රුසක් මෙම උත්සව අවස්ථාවට සහභාගි වුහ. එයට සමගාමීව  HSBC ආයතනයේ පුර්ණ අනුග්‍රාහකත්වයෙන් ප්‍රකට මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පි සේනක ඩී. සිල්වා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද “ සාම්ප්‍රදායික වස්ත්‍රාභරණ ” පිළිබඳ සංදර්ශනයක් පැවැත්විනි.

 

10_sug6496
11_sug6503
12_sug6506
13_sug6510
14_sug6517
15_sug6519
16_sug6520
17_sug6569
18_sug6575
19_sug6579
1_sug6469
20_sug6586
2_sug6476
3_sug6479
4_sug6484
5_sug6486
6_sug6487
7_sug6490
8_sug6491
9_sug6493
front_sug6481
01/21 
start stop bwd fwd