බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව පුවත් මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය
mrhm-web-front
මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය විවෘත කරන...........................

ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හම්බන්තොට ස්ථාපිත කරන ලද මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය රුහුණේ ඓතිහාසික, කලා හා ස්වාභාවික උරුමයන් විදහා දැක්වෙන කෞතුකාගාරයකි.

මෙම කෞතුකාගාරය තුළින් රෝහණයේ ප‍්‍රාග් ඉතිහාස යුගයේ සිට නූතන යුගය දක්වා තොරතුරු ඇතුළත්වූ ප‍්‍රදර්ශනයන් නැරඹීමට අවකාශ සැලසේ. ඒ අනුව රෝහණයේ වාස්තු විද්‍යාව, චිත‍්‍ර කලාව, මූර්ති කලාව, සාහිත්‍යය, ලේඛන කලාව, වාරි කර්මාන්තය ඇතුලූ ඓතිහාසික තොරතුරු මෙහිදී නැරඹීමට පුළුවන.

මෙම මාගම්පුර රුහුණු උරුම කෞතුකාගාරය, ශ‍්‍රී ලංකා ජනාධිපති ගරු මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2015.05.08 දින පෙ.ව. 10.00 ට උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරන ලදි.

 

mrhm-1
mrhm-2
mrhm-3
mrhm-4
mrhm-5
mrhm-6
mrhm-7
mrhm-8
mrhm-9
mrhm-91
mrhm-92
mrhm-93
mrhm-94
mrhm-95
mrhm-96
mrhm-97
mrhm-98
mrhm-99
mrhm-991
mrhm-992
mrhm-993
mrhm-994
mrhm-995
mrhm-996
mrhm-997
mrhm-998
mrhm-999
mrhm-a
mrhm-b
mrhm-c
mrhm-web-front
01/31 
start stop bwd fwd