බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ සංස්කෘතික මානව වංශ විද්‍යා අංශය

මානව වංශ විද්‍යා අංශය


ජාතික ‍කෞතුකාගාරය දෙපාර්තම්න්තුවේ සංස්කෘතික අංශය නියෝජනය කෙරෙන මානව වංශ විද්‍යා අංශය සතුව ‍කෞතුකාගාරය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා එක් රෑස් කර ගන්නා ලද කෞතුක භාණ්ඩ ලක්ෂයකට අධික  සංඛ්‍යාවක්  ඇත. මෙම එකතුව වසරක් පාසා සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවකින් වර්ධනය වේ.  එය පහත සඳහන් විෂයයන් යටතේ වර්ගකොට ති‍බේ.

 1. කාසි හා නෝට්ටු
 2. ශෛලමය පුරා වස්තු
 3. ආභරණ සහ රිදී භාණ්ඩ
 4. වානේ මෙවලම්
 5. මැටි බඳුන්
 6. පිත්තල භාණ්ඩ
 7. ලෝකඩ භාණ්ඩ
 8. අවි ආයුධ
 9. ඇත්දළ භාණ්ඩ
 10. සිතුවම්, සිතියම් හා  මුද්‍රිත
 11. රෙදිපිළි
 12. ලී කැටයම්
 13. ලාක්ෂා හා දැව භාණ්ඩ
 14. පුස්කොල පොත් හා ලිවීමේ උපකරණ
 15. ගෘහ භාණ්ඩ
 16. චින පිඟන් භාණ්ඩ හා විදුරු භාණ්ඩ
 17. විවිධ පුරාවස්තු එකතුව

මානව වංශ විද්‍යා අංශයට අදාල භාණ්ඩ අත්පත් කර ගැනීම, ලේඛන ගත කිරීම,  ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පර්යේෂණය කිරීම හා එම දත්ත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම, මෙම අංශය සතු ප්‍රධාන අරමුණු, පරමාර්ථ සහ කාර්ය භාරය වේ.

 

 

යොමුව
නම : සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මයා
තනතුර : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මානව වංශ විද්‍යා)
දුරකථන අංක : 0094112667750
විද්‍යුත් තැපෑල : easenarath@yahoo.com


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : මානව වංශ විද්‍යා අංශය