බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ විද්‍යා අංශ කීට විද්‍යා අංශය

කීට විද්‍යා අංශය


ජාතික ‍කෞතුකාගාර ‍දෙපාර්තමේන්තුවේ කීට විද්‍යා අංශ‍යේ වියළි නිදර්ශක 95000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ද, ‍තෙත් නිදර්ශක 5000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක්ද තැන්පත් කර ඇත.
‍මෙම වියළි නිදර්ශක එකතුවට අයත් ගෝත්‍ර ‍ලෙස ලෙපිඩොප්ටෙරා (සමනලුන් හා සළබයන්), කොලියෙප්ටෙරා (කුරුමිණියන්), ඕ‍තොප්ටෙරා (පළගැටියන්), ඩර්මොප්ටෙරා (earwigs ), නියුරොප්ටෙරා(antlions ) සහ ඔ‍ඩොනාටා (බත් කූරන්) නම් කල හැකිය. ‍තෙත් නිදර්ශක එකතුවට අයත් වන්නේ හයි‍මෙනොප්ටෙරාන් (කහුඹුවන්, මී මැස්සන් සහ කූඩැල්ලන්) , ‍හෙමිප්ටෙරා (මකුණන්), අයි‍සොප්ටෙරා (වේයන්) සහ මකුලු වි‍ශේෂ කීපයකි.
‍‍මෙම සියලුම කෘමීන් ලංකාව පුරාම ති‍බෙන පරිසර පද්ධති වලින් එකතුකරන ලදී. ආර්ථික හා පාරිසරිකව වැදගත් වන සෑම වර්ගයකටම අයත් ඉතා සුලභ කෘමීන් ‍කොළඹ ජාතික ස්වාභාවික විද්‍යා ‍කෞතුකාගාර‍යේ ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.
එසේම  ලංකාවේ සිදු   කරන ලද පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති අතරින් ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නා ලංකාවේ කෘමින් පිළිබදව කරන ලද පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය 1969-1981 දක්වා ඇමරිකාවේ සමිත්සෝනියන් ආයතනය සමග එක් වී කීට විද්‍යා අංශය විසින් සිදු  කරන ලද අතර එහිදී එකතු කරන ලද නිදර්ශක ‍මෙම අංශයේ තැන්පත් කර ඇත.
තවද 1972 දී පොල් පත්‍ර විදින කුරුමිණියාගේ (Promocothica cumingi ) ‍ජෛව පාලනය පිළිබදව පර්යේෂණ සිදු කරන ලද අතර, එම පර්යේෂණ ලංකාවේ පොල් වගාව රැක ගැනීමට මහත් පිටුවහලක් විය. එසේම 1992 දී අර්ධ නාගරික රෝහල් වල කාර්ය මණ්ඩලයට හා රෝගීන්ට වැලදුණු  Peaderus Dermatites නම් රෝගයට ‍හේතු වු කුරුමිණියා හදුනා ගැනීමට කීට විද්‍යා අංශය විසින් ඉමහත් දායකත්වයක් සපයන ලදී.
කීට විද්‍යා අංශය මගින් ජංගම ‍කෞතුකාගාරය සඳහා ද, විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල ඇති පාසල් ‍කෞතුකාගාර සහ තාවකාලික ප්‍රදර්ශන සදහා ද සුවිශේෂිත වූ ප්‍රදර්ශක භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කර ඇත.
එක්දහස් නවසිය මුල් භාගයේ පටන්ම  ‍මෙම අංශය මගින් දේශිය හා විදේශීය පර්යේෂකයන් සහ ශිෂ්‍යත්වධාරීන්ට විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට සහ අ‍නෙකුත් ආයතනවල නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය විවිධ තොරතරු නිදර්ශක හදුනා ගැනීම අවශ්‍ය පහසුකම් හා විවිධ ව්‍යාපෘති සදහා උපකාර සම්මන්ත්‍රණ හා ප්‍රදර්ශන ආදිය ලබා දෙනු ලබයි.

 

යොමුව
නම : මනෝරි ගුණතිලක මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කීට විද්‍යා)
දුරකථන අංක : 0112695686
විද්‍යුත් තැපෑල : manorigoonatilake@gmail.com


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : කීට විද්‍යා අංශය