බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව අංශ විද්‍යා අංශ උද්භිද විද්‍යා අංශය

උද්භිද විද්‍යා අංශය


ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්භිද විද්‍යා අංශය 1500 ක් පමණ වන වියළි ශාක ආදර්ශක එකතුවක් හා ද්‍රව මාධ්‍යයේ ඇති කුඩා ශාක ආදර්ශක එකතුවක්ද පවත්වා ගෙන යයි.
විශාල ශාක ආදර්ශක එකතුවට ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවන සපුෂ්පීය ශාක, විවෘත බීජක ශාක, මීවන, පාසි, අක්මා ශාක හා දිලීර විශේෂ බොහොමයක් අයත් වේ. ස්වහාවික වෘක්ෂලතා සහිත විවිධ පද්ධතීන්ගෙන් (තෙත් කලාපීය වැසි වනාන්තර, කඳුකර වනාන්තර හා වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර වැනි) මෙම ශාක විශේෂ රැස් කිරීම සිදු කළ අතර ආවේනික ශාක, දුර්ලභ හා තර්ජනයට ලක් වූ ශාක විශේෂ පිළිබදව රැස් කිරීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙයි. රැස් කල ශාක ආදර්ශක හොදින් සංරක්ෂනය කර ලේඛන ගත කර අවශ්‍ය විස්තර සහිතව ක්‍රමානුකූලව ආදර්ශක ගබඩාවේ තැන්පත් කෙරේ. ශාක කුල අනුව තැන්පත් කෙරෙන මෙම ආදර්ශක පහසුවෙන් පර්යේෂණ කටයුතු සදහා යොදා ගත හැකිය. සියළුම ආදර්ශක පිළිබද පරිඝනක ගත කල සවිස්තර දත්ත ගබඩාවක් සකස් කෙරෙමින් පවතී.
ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ මෙන්ම ගාල්ල සමුද්‍ර කෞතුකාගාරය ආදී ශාඛා කෞතුකාගාර වල ද උද්භිද විද්‍යා ප්‍රදර්ශන කටයුතු සකස් කිරීම උද්භිද විද්‍යා අංශය මගින් සිදු කෙරෙයි. විෂ සහිත ශාක පිළිබද තාවකාලික ප්‍රදර්ශනයක් අංශය සතු වන අතර කෞතුකාගාර අධ්‍යක්ෂකගේ පූර්ව අනුමැතිය යටතේ එය පාසල් වල අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශන සදහා ලබා දිය හැක.
උද්භිද විද්‍යා විෂයයට අදාල දැනුම හා තොරතුරු මෙම අංශයෙන් ලබා ගත හැක.

 

යොමුව
නම :

 

තනතුර : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (උද්භිද විද්‍යා)
දු.අ. : 011-2690146
විද්‍යුත් තැපෑල :


pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : උද්භිද විද්‍යා අංශය