බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
තොළුවිල බුද්ධ ප‍්‍රතිමා වහන්සේ
month
සමාධි සුවයෙන් වැඩ හිඳින බුදුන් වහන්සේ දැක්වෙන මෙම සෙල් පිළිමය හමුවූයේ අනුරාධපුර තොළුවිල නම් ස්ථානයෙනි. බුදුන් වහන්සේ පරමෝත්තමඥානයේ සහ අසීමිත කරුණාවේ මූර්තියක් ලෙස මෙම පිළිමයෙන් නිරූපිතය. සකලාංග සම්පූර්ණ තුල්‍යතාවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තම චෛතසික තත්වය මැනවින් දැක්වේ.