බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර ඕලන්ද කෞතුකාගාරය

ඕලන්ද කෞතුකාගාරය


මෙම කෞතුකාගාරය  ස්ථාපිත කොට ඇත්තේ ක්‍රි. ව. 17 වන සියවසට අයත් මහල් දෙකකින් සමන්විත ඕලන්ද ගොඩනැගිල්ලකයි. ඕලන්ද ආණ්ඩුකාරවරයෙකු වු “ තෝමස් වෑන් රී (1692 – 1697) ”  විසින් තනන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල පසුව ඔහු විසින් සිය නිල නිවස  ලෙස භාවිතා කරන ලදි. බ්‍රිතාන්‍ය  යුගයේ දී රෝහලක්, පොලිස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් හා කොටුව තැපල් කාර්යාලය මෙන්ම පණිවුඩ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ද භාවිතා කරන ලදී. පසුව නෙදර්ලන්ත රජයේ සහයෝගය ඇතිව සංරක්ෂණය කෙරුනු මෙම ගොඩනැගිල්ල 1977 දී කෞතුකාගාරය ලෙස ස්ථාපිත කෙරිණ.

මෙම කෞතුකතාගාරයෙහි ලංකාවේ මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ ඕලන්ද ජාතිකයින් විසින් පාලනය කළ වකවානුවට  (ක්‍රි.ව 1658 – 1796)  අදාල කෞතුක භාණ්ඩ තුන්දාහක් (3000) පමණ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.


යොමුව
නම : ඉරේෂ් අලවත්ත මයා
තනතුර : අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ලිපිනය : ඕලන්ද කෞතුකාගාරය, කුමාර වීදිය, පිටකොටුව.
දුරකථන අංක : 0094112448466
විද්‍යුත් තැපෑල : dutchmuseum@sltnet.lk

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ඕලන්ද කෞතුකාගාරය