බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය

නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය


ශ්‍රී ලාංකේය ශිෂ්ඨාචාරය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වූ ශත වර්ෂ 25 කට අධික කාලයක් තුල මෙරට වැසියන් විසින් ස්වකීය දේශපාලන, ආර්ථික, සාමාජීය, සංස්කෘතික සහ මානව නිදහස රැක ගැනීම උදෙසා කරන ලද කැප කිරීම ඉමහත් ය. එම අභියෝගවලට ඔවුන් සාර්ථකව මුහුණදුන් ආකාරය වත්මන් පරපුරට ආදර්ශයක් මෙන් ම අභිමානයක් ද ඇති කරවයි. අපගේ අද දවස සැකසී ඇත්තේ මෙකී නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැප වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ලේ කඳුළු ඩහදිය මගිනි. එකී අභිමානවත් නිදහස ලබාදීම සඳහා දිවි හිමියෙන් කැප වූ ජාතික වීරවරයින් උදෙසා කොළඹ 07 නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පිහිටි නිදහස් මන්දිරයේ බිම්මාලයේ විශේෂිත වූ කෞතුකාගාරයක් ස්ථාපිත කොට තිබේ. 2008 පෙබරවාරි 04 වැනි දින මෙම කෞතුකාගාරය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත විය.
මෙම කෞතුකාගාරය තුළ රණවිරුවන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා විශේෂිත ප්‍රදර්ශන මැදිරියක් නිර්මාණය කොට ඇත. 1983 සිට ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව කළ අරගලවලදී මිය ගිය යුද්ධ හමුදා, ගුවන් හමුදා, නාවික හමුදා, පොලිසීය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් සියලුම රණවිරුවන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් කොට නිර්මාණය කරන ලද පුස්කොළ පොත් එකතුවක් ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත. එම පුස්කොළ පොත්වල ඇතුළත් තොරතුරු නරඔන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ලිපි ගොනු වශයෙන් ද සකස් කොට ඇත. එසේම එම දත්ත හා ඡායාරූප ඇතුළත් කොට පරිගණක මෘදුකාංගයක් ද සකස් කොට ඇත. එමගින් අදාළ රණවිරුවාගේ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු මෙන්ම ඡායාරූපය ද දැක බලා ගත හැක. ඒ සඳහා පරිගණක කිහිපයක් ද සූදානම් කර ඇත.

 

යොමුව
නම : ආර්. වී. ඒ. එස්. අබේරත්න මයා
තනතුර : කෞතුකාගාර අධිකාරි
ලිපිනය : නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය, කොළඹ 07
දුරකථන අංක : 0112691825
විද්‍යුත් තැපෑල : indememomuseum@slt.lk

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : නිදහස් අණුස්මරණ කෞතුකාගාරය