බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)
මුල් පිටුව කෞතුකාගාර ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය

ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය


අනුරාධපුර ජන කෞතුකාගාරය 1971 අගෝස්තු මස 22 වැනි දින ජාතික කෞතුකාගාරයට අයත් ප්‍රාදේශීය කෞතුකාගාරයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලදී.
මෙම කෞතුකාගාර‍ෙය් අරමුණ වන්නේ නුවර කලාවියේ පැරණී ගැමි ජනතාවගේ සමාජ- සංස්කෘතික, ආගමික සහ ආර්ථික තොරතුරු පිළිබිඹු කෙරෙන භාණ්ඩ එක්රැස් කර සංරක්ෂණය කර ප්‍රදර්ශනය කිරීමයි. නුවර කලාවිය යනු නුවර වැව, කලා වැව සහ පදවිය වැව යන ඉපැරණි වාරි කර්මාන්තයන්ගෙන් පෝෂණය වූ ප්‍රදේශයයි.
ක්‍රි. ව. 12-13 යන සියවස්වල විදේශ ආක්‍රමණ හමුවේ අනුරාධපුර රාජධානිය නිරිතදිගට සංක්‍රමණය වීමෙන් පසු රජරට ඉතිරි වූ ගැමි ජනතාව ජීවත් වූ ගම් බාහිර සම්බන්ධතාවලින් මිදී පැවතීම නිසා කොටු ගම් ලෙස හඳුන්වන ලදි. කොටු ගම්වල ගැමියෝ ආරක්ෂාව සහ දෛනික  කටයුතුවල පහසුව තකා ළඟ ළඟ නිවෙස් තනා ගත්හ.  ඔවුහු අවට පරිසරයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය සියළු කටයුතු සම්පාදනය කර ගනිමින් ඉතාමත් සරළ දිවි පෙවෙතක් ගත කළහ. ඒ බව  ඔවුන් ඉදි කළ නිවාස, භාවිතා කළ මෙවලම්, ආගම සිරිත් විරිත් , ඇඳුම් පැළදුම් මෙන්ම සංස්කෘතිකාංග මඟින් මනාව පැහැදිළි වේ.
අනුරාධපුර ගැමි කෞතුකාගාරය නරඹන්නෙකුට එකී කොටු ගම්වල පැවති ගොවිතැන, වෙදකම, ගෘහ උපකරණ, ආගමික ඇදහිලි හා විශ්වාසයන්,  කෙළි සෙල්ලම් සහ ඇඳුම් පැළඳුම් මෙන්ම එකල තිබූ සෙසු කර්මාන්ත හා බැඳුණු ඉතා වැදගත් භාණ්ඩ එකතුවක් නැරඹිය හැකි වේ.
එසේම කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයට පිවිසෙන්නෙකුට  එළිමහනේ නිර්මාණය කර ඇති ගැමි ගෙයක්, වී බිහි කීපයක් සහ ජීව ප්‍රමාණයේ කුරහන් අටුවක ආකෘතියක් දැක ගත හැකිය.

යොමුව:

නම : ජී. පී. ජී.  පුෂ්පකුමාර මයා
තනතුර : අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන නිලධාරි
ලිපිනය : ජන කෞතුකාගාරය, පැරණි නගරය, අනුරාධපුරය
දුරකථන අංක : 0252234624

pic
pic
pic
pic
pic
pic
ඡායාරූප ගැලරිය : ජන කෞතුකාගාරය අනුරාධපුරය