බැනරය
බැනරය
English (United Kingdom)Tamil (Sri Lanka)

අපේ උරුමය

තෙල් පහන
month
දැක්ම
දැනුම සහ ආස්වාදයෙන් පරිපූර්ණ අර්ථවත් කෞතුකාගාර සේවාවක් මහජනතාව වෙත ලබා දිම.
මෙහෙවර

සංස්කෘතික හා ස්වාභාවික උරුමය පිළිබිඹු කෙරෙන කෞතුක භාණ්ඩ සහ නිදර්ශක අත්පත් කර ගැනීම, එක්රැස් කිරිම, විධිමත්ව ලේඛනගත කිරීම, විද්‍යාත්මකව සංරක්ෂණය කිරිම සහ එම එකතූන් සහ දැනුම, පර්යේෂණ, අධ්‍යයන, අධ්‍යාපන, අරමුණු සහ රසාස්වාදය උදෙසා ඵලදායි ලෙසත්, ආකර්ශණීය ලෙසත්, මහජනතාව වෙත සම්ප්‍රේශණය කිරිම.

අරමුණ
අංග සම්පූර්ණ කෞතුකාගාර සේවාවක් රටට ලබාදීම ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේය.

 
කොළඹ කෞතුකාගාරය යනුවෙන් ප්‍රථමයෙන් හඳුන්වනු ලැබූ වර්තමාන ජාතික කෞතුකාගාරය පිහිටුවන ලද්දේ 1877 ජනවාරි 01 දිනය. එදා ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරවරයා වූ ශ්‍රීමත් විලියම් හෙන්රි ග්‍රෙගරි එහි ආදිකර්තෘ විය.
වර්ෂ 1872 දී ග්‍රෙගරි ආණ්ඩුකාර පදවියට පත් කිරීමත් සමඟ ප්‍රසිද්ධ කෞතුකාගාරයක අවශ්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලීමට ඉදිරිපත් වූයේ රාජකීය ආසියාතික සමිතිය (ලංකා ශාඛාව) යි. ඉතාලි ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයට අනුව නව ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීමට එදා ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාස්තු විද්‍යාඥයා වශයෙන් සේවය කළ ජේ.පී. ස්මිදර් සමත් විය. මෙහි ඉදිකිරීම් 1876 දී නිම වූ අතර, 1877 දී මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කරන ලදී.

බුද්ධශාසන. ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය